Pronikavý paní paní kouření

4. květen Z koní se kouřilo jako z parního stroje, jenž jezdí tam kolem lesa po kolejích .. Lotoušská paní upřela pronikavý pohled na svého muže. Jeho pronikavému pohledu nic neušlo. „Snad mi odpustíte, že jsem tak nedbale oblečen, paní Spencerová,“ pronesl s kousavou zdvořilostí. „Svým kabátem jsem musel rozehnat kouř v pracovně, dřív než mě dočista zadusí.“ Přimhouřil oči do. Pronikavý smích Hana Militká Kouřili. Upoutala ho jedna pacientka. Vyfukovala kouř z cigarety. Hned se snažila kroužky dýmu zachytit „Páni, to je študýrka.

Pronikavý paní paní kouření -

Bylo to ptaní, kde se matka tak dlouho zdržela. Ani mezi lidi, ani mezi vlastni chasu Lotoušská paní se neodvážila, ani na dvůr nesešla.